Jak planować lekcje geografii?

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 58

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie zakresu modułów jednostki lekcyjnej;
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności zajęć geografii.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • stworzenie koncepcji lekcji;
  • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.