TIK w nauczaniu geografii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 56

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • narzędzia TIK w pracy nauczyciela;
  • efektywne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji geografii.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie kompetencji cyfrowych w nauczaniu geografii;
  • zdobycie umiejętności korzystania z narzędzi TIK do nauczania geografii.