Jak wprowadzić pojęcie funkcji w liceum?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 53

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zmiany w podstawie programowej z matematyki dla szkoły podstawowej
  i szkoły ponadpodstawowej;
 • wykorzystanie programu GeoGebra do nauki o funkcjach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie różnic w podstawie programowej z matematyki po roku 2019 dotyczących funkcji;
 • poznanie Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących
  w zakresie podstawowym, zawierającego elementy zastosowania TIK
  (w tym darmowego oprogramowania GeoGebra do nauczania matematyki);
 • poznanie przykładowych scenariuszy lekcji do prowadzenia lekcji z funkcji.