Aktywne metody pracy na lekcjach matematyki w dobie nauczania zdalnego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 13

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 51

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie programu GeoGebra;
  • interaktywna tablica, jamboard;
  • platforma Khan Academy;
  • platforma epodreczniki.pl;
  • platforma LearningApps.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie narzędzi umożliwiających skuteczne nauczanie matematyki;
  • poznanie programu nauczania matematyki w oparciu o program GeoGebra;
  • poznanie przykładowych scenariuszy lekcji do prowadzenia lekcji z funkcji.