Zadania na dowodzenie na maturze według nowej podstawy
programowej z matematyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 49

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • rodzaje zadań w podręcznikach i na egzaminie maturalnym według nowej podstawy programowej;
 • dowodzenie zadań geometrycznych, arytmetycznych i algebraicznych;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia – przykłady zadań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • podnoszenie kompetencji nauczycieli;
 • poznanie narzędzi służących rozwiązywaniu dowodów geometrycznych;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających przygotowanie
  uczniów do egzaminu maturalnego;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające
  w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki.