Zadania proste, ale skuteczne w przygotowaniu uczniów
do egzaminu maturalnego z matematyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 44

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym;
 • analiza wyników maturalnych;
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy;
 • przedstawienie pakietu zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury;
 • tworzenie zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury;
 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych
  i matematyzacji w sytuacjach rzeczowych, konkretnych, codziennych;
 • zapoznanie z metodami wspomagającymi koncentrację i pamięć;
 • prezentacja podstawowych mnemotechnik.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających przygotowanie
  uczniów do matury;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające
  w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki;
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych mnemotechnik i metod wzmacniających
  koncentrację i pamięć;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.