Jak stosować mnemotechniki
i techniki relaksacyjne na zajęciach z matematyki?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 35.00 zł

Zmiana terminu realizacji: 27.04.2022
Godzina realizacji: 16:30
Miejsce realizacji: online

Numer formy: 43

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • strategia rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny;
 • kształtowanie pojęć matematycznych i matematyzacji w sytuacjach rzeczowych i codziennych;
 • prezentacja materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne;
 • tworzenie przykładowych pakietów zadań, który rozwijają zainteresowania i hobby uczniów
  oraz rozwijają ich kreatywność i fantazję z wdrażaniem innowacji;
 • indywidualizacja procesu nauczania, metody wspomagające koncentrację
  i pamięć oraz sposoby diagnozowania pamięci;
 • mnemotechniki i techniki relaksacyjne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania,
  o ciekawe materiały do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające
  w uczniach chęć uczenia się;
 • poznanie prezentacji i materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne;
 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji
  w sytuacjach rzeczowych i codziennych.