Kolorowo i zmysłowo na zajęciach plastycznych – edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 40

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • organizacja zajęć plastycznych z uwzględnieniem integracji sensorycznej;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania mas plastycznych
    i ich korzystnego wpływu na rozwój dzieci;
  • prezentacja przepisów na masy plastyczne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat organizacji zajęć plastycznych uwzględniających integrację sensoryczną;
  • zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania mas plastycznych i ich korzystnego wpływu na rozwój mowy,
    myślenia oraz rozwoju poznawczego u dziecka;
  • poznanie przepisów na masy plastyczne.