Indywidualizacja pracy na lekcji języka niemieckiego

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 11

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 36

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie – jak indywidualizować pracę i ćwiczyć wszystkie sprawności;
  • uczeń ze SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);
  • narzędzia cyfrowe wspomagające ćwiczenie sprawności na lekcjach
    i umożliwiające uczniom samodzielną pracę.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy nt. sposobu ćwiczenia sprawności językowych;
  • poznanie narzędzi cyfrowych do indywidualizowania pracy;
  • poznanie narzędzi cyfrowych wspomagających ćwiczenie sprawności
    na lekcjach i umożliwiające uczniom samodzielną pracę.