Efektywne nauczanie języków obcych

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 21

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 35

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • nowatorskie metody nauczania języków obcych;
  • najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych;
  • jak uczyć i motywować uczniów do nauki języka obcego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat najnowszych trendów
    w metodyce nauczania języków obcych;
  • poznanie najnowszych trendów i metod nauczania języków obcych.