Kreatywny uczeń na lekcjach języka angielskiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 29

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • kreatywność ucznia, jako jedna z podstawowych umiejętności kluczowych;
 • stymulowanie kreatywności uczniów na różnych poziomach zaawansowania językowego;
 • wykorzystanie kreatywności uczniów w pracy z grupami na różnych
  poziomach zaawansowania językowego;
 • prezentacja ćwiczeń stymulujących uczniów do kreatywności na lekcji języka angielskiego;
 • wykorzystanie indywidualnych zainteresowań uczniów w pracy na lekcji języka angielskiego;
 • praca w grupach, jako bodziec do prezentowania umiejętności kreatywnych ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zapoznanie się z różnymi sposobami wykorzystania zdolności kreatywnych uczniów;
 • wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń stymulujących kreatywność uczniów do pracy na lekcji;
 • rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem pracy grupowej oraz kreatywności
  i innowacyjności uczniów.