Zapoznanie z podstawą programową z języka angielskiego. Jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 25

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • omówienie podstawowych zagadnień podstawy programowej z języka angielskiego;
 • omówienie korelacji między egzaminami zewnętrznymi a podstawą programową;
 • prezentacja ćwiczeń pozwalających na świadome wykorzystanie podstawy programowej
  w przygotowaniu ucznia do egzaminu zewnętrznego;
 • prezentacja wybranych metod pozwalających nauczycielowi na konsekwentne wykorzystanie
  wiedzy teoretycznej dotyczącej podstawy programowej w przygotowaniu poszczególnych
  zajęć językowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawy programowej z języka angielskiego;
 • skorelowanie wiedzy na temat podstawy programowej ze znajomością zasad tworzenia
  egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej podstawy programowej z języka angielskiego.