Wykorzystanie platform edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 24

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja najważniejszych funkcji jednej z platform edukacyjnych (TEAMS),
  możliwych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego;
 • zapoznanie z możliwościami aplikacji OneNote oraz sposobami ich wykorzystania
  na zajęciach z języka angielskiego;
 • tworzenie dokumentów, ankiet, testów, notatek, prac domowych, prowadzenie komunikacji
  z uczniami, udostępnianie plików dźwiękowych oraz filmów na platformie TEAMS.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy teoretycznej na temat działania ogólnie dostępnych platform edukacyjnych
  pod kątem nauczania języka angielskiego;
 • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w tworzeniu lekcji, dokumentów, testów itp. w oparciu
  o możliwości platformy TEAMS;
 • uporządkowanie wiedzy na temat materiałów, które można znaleźć w Internecie,
  a następnie wykorzystać w nauczaniu języka angielskiego w szkole i na zajęciach zdalnych.