Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów
poprzez udział w konkursach

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 11

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 22

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja różnych możliwości udziału uczniów w konkursach o tematyce historycznej;
 • przedstawienie materiałów ćwiczeniowych przydatnych do pracy z uczniami
  zainteresowanymi udziałem w konkursach;
 • tworzenie materiałów metodycznych do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy o szerokiej ofercie konkursów;
 • zdobycie, rozwinięcie umiejętności wykorzystywania materiałów edukacyjnych
  do rozbudzenia zainteresowań historycznych uczniów;
 • poznanie szerokiej oferty edukacyjnej WODN;
 • stworzenie kart pracy, materiałów metodycznych do wykorzystania na lekcjach historii.