Planowanie pracy nauczyciela historii i WOS w roku szkolnym 2021/2022

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 20

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja oferty edukacyjnej WODN dla nauczycieli historii i WOS na rok szkolny 2021/2022;
  • przedstawienie oferty instytucji pozaoświatowych wspierających edukację historyczną i obywatelską: Muzeum w Piotrkowie Tryb.,
    Europe Direct, IPN Oddział Łódź, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej;
  • tworzenie sieci współpracy nauczycieli z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi nauczyciel historii i WOS.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy na temat wymagań edukacyjnych historii i WOS;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności wykorzystania zasobów placówek pozaoświatowych do realizacji celów nauczania historii i WOS;
  • poznanie możliwości udziału w różnych formach szkolenia adresowanych do nauczycieli historii;
  • stworzenie sieci współpracy nauczycieli z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi nauczycieli historii i WOS.