Kolorowe lekcje gramatyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 14

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zaprezentowanie sposobów uatrakcyjnienia lekcji gramatyki
  (np. poznawanie części mowy i części zdania);
 • przedstawienie zasad wprowadzania elementów kodowania na lekcjach językowych:
  kolorowe fiszki, kubeczki, kostki;
 • zapoznanie z generatorami TIK ułatwiającymi pracę nauczyciela;
 • zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk;
 • wspólne tworzenie „kolorowych ćwiczeń”.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • dostrzeżenie, że nauczanie poprzez oddziaływanie na zmysły jest bardziej efektywne;
 • poznanie sposobów planowania ciekawej kolorowej lekcji gramatyki;
 • poznanie sposobów wprowadzania elementów kodowania,
  rozwijających logiczne myślenie i zapamiętywania treści;
 • zdobycie umiejętności samodzielnego tworzenia scenariuszy lekcji
  z wykorzystaniem kolorowych elementów: klocków, fiszek, kubeczków, kart pracy.