Stymulowanie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 30

Liczba zapisanych osób: 30 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 13

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • istota aktywności twórczej i podstawowe pojęcia z nią związane;
  • sposoby i zasady pobudzania aktywności twórczej dzieci;
  • kształtowanie i rozwijanie postawy twórczej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • usystematyzowanie wiedzy na temat aktywności twórczej dzieci;
  • poznanie różnych sposobów oraz zasad pobudzania aktywności twórczej dzieci;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody rozwijające postawy twórcze w uczniach.