Aktywna świetlica –propozycje zabaw dla uczniów klas I-III

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Magdalena Sadowska, Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 23

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 12

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • charakterystyka pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej;
  • organizacja przestrzeni do pracy i zabawy w świetlicy;
  • prezentacja gier, zabaw oraz zajęć aktywizujących uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pozyskanie wiedzy w zakresie pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej;
  • nabycie umiejętności zorganizowania przestrzeni do pracy i zabawy w świetlicy;
  • poznanie gier, zabaw oraz zajęć aktywizujących uczniów.