Terapia ręki – ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki pisania

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda, Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 9

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja wiedzy na temat budowy ręki, małej motoryki i zaburzeń;
 • przedstawienie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływu
  na rozwój manualny i grafomotoryczny;
 • prezentacja ćwiczeń i zabaw oraz testów funkcjonalnych i ich praktycznego zastosowania;
 • dostosowanie metod, formy pracy i wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci/ uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy na temat budowy ręki, małej motoryki i zaburzeń;
 • poznanie metod i technik wykorzystywanych w pracy z dziećmi zgodnie
  z założeniami nowej podstawy programowej;
 • pogłębienie szczegółowej wiedzy z zakresu terapii ręki;
 • poszerzenie wiedzy na temat organizowania i planowania pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej, omówienie indywidualnej pracy z dzieckiem.