Współpraca i współdziałanie
w zespołach skuteczną metodą w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 50

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 5

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie z prezentacją multimedialną „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej
    i wczesnoszkolnej zachętą do współpracy i współdziałania ”;
  • zapoznanie z przykładową tematyką projektu;
  • analizowanie przykładowych projektów inspiracją do tworzenia własnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie i zgłębianie metody projektu;
  • poznanie przykładów wykorzystywania metody projektu w dydaktyce przedszkolnej i w klasach I-III;
  • dokonanie analizy obowiązującej podstawy programowej pod kątem zastosowania w praktyce metody projektu.