Zagrożenia w mediach
dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 4

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • budzenie świadomości na temat zagrożeń we współczesnych mediach;
 • przedstawienie wpływu telewizji na psychikę dziecka;
 • wdrażanie do współpracy z rodzicami w zakresie edukacji medialnej;
 • tworzenie broszury dla rodziców, celem podniesienia ich świadomości
  na temat wpływu mediów na psychikę dzieci.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie wyników analiz badań nad wpływem mediów na psychikę dzieci;
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania
  i wychowania z wykorzystaniem „dobrych mediów”;
 • opracowanie materiałów pomocniczych do współpracy z rodzicami,
  w celu podniesienia i świadomości na temat wpływu mediów na psychikę dzieci.