Sztuka dialogu – rozwiązywanie konfliktów w grupie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 30

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 3

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie czynników zaburzających prawidłową komunikację;
 • przedstawienie koncepcji porozumiewania się Marshalla B. Rosenberga, zwanej „Porozumieniem bez przemocy”
  i porównanie dwóch sposobów komunikowania się, nazwanych symbolicznie: tzw. „językiem szakala” i tzw. „językiem żyrafy” zw. „językiem serca”;
 • tworzenie ćwiczeń – dialogów, zamieniając „język szakala” na „język żyrafy”;
 • wyjaśnienie pojęć grupy społecznej i podanie przykładów ról odgrywanych w grupie;
 • przedstawienie rodzajów więzi społecznych i ocena ich znaczenia dla rozwoju człowieka;
 • poznanie różnych sposobów podejmowania decyzji w grupie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie zasad prawidłowej komunikacji;
 • wyjaśnienie konieczności przeciwstawiania się nieaprobowanym przez siebie zachowaniom grupy;
 • porównanie sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie i ocena ich skuteczności;
 • poznanie koncepcji porozumiewania się Marshalla B. Rosenberga nazwanej „Porozumieniem bez przemocy”;
 • zrozumienie wartości stosowania w/w koncepcji w życiu codziennym w przedszkolu i szkole;
 • poznanie sposobów, skutecznego rozwiązywania konfliktów wewnątrz grupy oraz zmniejszania
  liczby przypadków agresji i przemocy werbalnej i niewerbalnej wśród wychowanków.