Kreatywność jako kompetencja kluczowa – jak realizować
w nauczaniu w przedszkolu
i w klasach I-III?

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 7

Cena: 80.00 zł

Numer formy: 1

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie pojęć: twórczość i kreatywność – potoczne i naukowe rozumienie terminów;
 • tworzenie zadań do ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie u dzieci;
 • stymulowanie dzieci do kreatywności i aktywności w zakresie słownym,
  logicznego myślenia, programowania, zabaw muzyczno-ruchowych i prac plastycznych;
 • dowartościowanie emocjonalne dzieci poprzez odkrywanie, kojarzenie i przekształcanie
  świata w ćwiczeniach i zadaniach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy na temat sposobów rozwijania kreatywności u dzieci klas I-III
  i w przedszkolu w toku codziennej pracy, m.in. w pracy metodą projektu;
 • poznanie ćwiczeń „codzienna rozgrzewka” do wykorzystania w pracy
  z dziećmi w przedszkolu i z uczniami klas I-III, celem rozwijania ich kreatywności;
 • rozwinięcie umiejętności organizowania zajęć z edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej
  w przedszkolu i w szkole, w celu kształcenia kompetencji kluczowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i kreatywności.