Niezbędnik Wychowawcy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 70.00 zł

Numer formy: S121

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • teczka wychowawcy, czyli słowo o warsztacie wychowawcy klasowego;
 • metoda projektu w pracy wychowawcy;
 • SEL na lekcjach z wychowawcą;
 • narzędzia IT wspierające pracę wychowawcy;
 • animacja czasu wolnego i przerywniki na lekcji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie przepisów wpływających na pracę nauczyciela wychowawcy;
 • umiejętne zastosowanie zasobów i narzędzi IT dostępnych w sieci dla pracy wychowawczej;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji, dyplomów, plakatów, chmur wyrazowych pomocnych
  w atrakcyjnym zorganizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych;
 • wspólne tworzenie pomocy dydaktycznych na lekcje z wychowawcą;
 • zapoznanie z dobrymi praktykami.