Żywioły Ziemi: Wulkany

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S115

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie regionów na Ziemi objętych występowaniem zjawiskami wulkanicznymi;
  • przedstawienie dawnych i obecnych erupcji wulkanicznych oraz ich skutków;
  • wykorzystanie zasobów gleb wulkanicznych w „Ognistym Pierścieniu Pacyficznym”.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe materiały,
    które można wykorzystać podczas lekcji geografii;
  • zdobycie wiedzy na temat skutków erupcji wulkanicznych;
  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat erupcji wulkanicznych
    występujących w „Ognistym Pierścieniu Pacyficznym”.