Żywioły Ziemi: Trzęsienia Ziemi

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S116

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie regionów na Ziemi objętych występowaniem zjawiskami trzęsienia ziemi;
  • przedstawienie pozytywnych i negatywnych skutków trzęsień ziemi;
  • poznanie wpływu trzęsień ziemi na ukształtowanie powierzchni kontynentów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe materiały, które można wykorzystać podczas lekcji geografii;
  • zdobycie wiedzy na temat skutków trzęsień ziemi;
  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy związanej z trzęsieniami ziemi mającymi wpływ ze zmianami w ukształtowaniu powierzchni kontynentów.