Jak działalność człowieka stymuluje proces pustynnienia ?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S114

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie procesu pustynnienia na przykładzie wybranych obszarów Ziemi;
  • przedstawienie przykładów działalności człowieka mających wpływ
    na rozprzestrzenianie się procesu pustynnienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat pustynnienia obszarów na Ziemi;
  • poszerzenie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe materiały,
    które można wykorzystać podczas lekcji geografii.