Pomiar dydaktyczny cz. II

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 113

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • interpretacja danych statystycznych;
  • raport ilościowy - wnioski;
  • raport jakościowy - wnioski.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • kształtowanie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym excel;

  • umiejętność pisania raportu ilościowego;

  • umiejętność pisania raportu jakościowego.