Pomiar dydaktyczny cz. I

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S112

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • co to jest pomiar dydaktyczny?
  • rola oceny;
  • taksonomia celów;
  • typologia testów pisemnych sporządzona w Polsce.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie na czym polega i co to jest pomiar dydaktyczny;

  • poznanie roli oceny dla ucznia, rodzica i nauczyciela;

  • przypomnienie taksonomii celów wg. B. Niemierko;

  • poznanie typów testów pisemnych w Polsce.