Świat wirtualny a kontakty rówieśnicze

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S108

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Świat wirtualny a kontakty rówieśnicze”;
 • budzenie świadomości na temat interferencji dwóch światów –realnego oraz wykreowanego
  poprzez udział w sieciowej grze komputerowej;
 • przedstawienie wpływu świata wirtualnego w grach komputerowych na psychikę
  dzieci - nieograniczona wolność internauty w zakresie kreacji bytów i brak kontroli czasu;
 • świat realny i wirtualny a postawy i nawyki oraz kontakty rówieśnicze dzieci w wieku szkolnym;
 • tworzenie broszury dla rodziców, celem podniesienia ich świadomości na temat wpływu świata
  wirtualnego/ gier komputerowych na psychikę dzieci.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie wyników analiz badań nad wpływem gier komputerowych na psychikę dzieci;
 • poznanie różnic w zachowaniu dzieci i młodzieży w świecie realnym
  i wirtualnym – atrakcyjność i bezkarność świata wirtualnego;
 • opracowanie materiałów pomocniczych do współpracy z rodzicami,
  w celu podniesienia ich świadomości na temat wpływu świata wirtualnego na psychikę dzieci.