Zadania proste i łatwe, ale skuteczne w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S103

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym,
 • analiza wyników maturalnych,
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy,
 • przedstawienie pakietu zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury
 • tworzenie zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury,
 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji
  w sytuacjach rzeczowych, konkretnych, codziennych,
  - wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających
  przygotowanie uczniów do matury,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające
  w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.