Aktywizujące metody pracy na lekcji matematyki wspierające pracę zdalną”.

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S102

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie aktywizujących metod nauczania matematyki,
 • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny
  wraz z wdrażaniem innowacji,
 • prezentacja materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne,
  ze zwróceniem uwagi na indywidualizację procesu nauczania matematyki,
 • prezentacja przykładowych materiałów potrzebnych podczas pracy zadalnej,
 • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania,
  o ciekawe materiały, które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji oraz pracy
  zdalnej, które aktywizują ucznia do działania i są zindywidualizowane,
 • zapoznanie z prezentacjami i materiałami doskonalącymi myślenie i umiejętności
  matematyczne,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.