Dziesięć cech dobrego nauczyciela geografii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S88

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • umiejętność budowania poczucia własnej wartości w oczach uczniów;
  • przykłady dobrych cech nauczyciela;
  • wymiana doświadczeń- tworzenie warsztatu pracy nauczyciela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie i uporządkowanie poczucia godności nauczyciela i ucznia;
  • poszerzenie umiejętności kontaktu z młodzieżą, empatia;
  • zdobycie wiedzy i pozyskanie nowych doświadczeń.