Kompetencje kluczowe na lekcjach geografii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S87

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja kompetencji miękkich na lekcjach geografii;
  • sposoby kształtowania kompetencji miękkich u uczniów;
  • tworzenie warsztatu pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedz w obszarze umiejętności miękkich niezbędnych na lekcjach geografii;
  • wpływ kompetencji miękkich na rozwój społeczny i osobisty uczniów;
  • rozwijanie umiejętności kształtowania kompetencji miękkich u uczniów.