Co z tym klimatem? Zmiany klimatyczne w Polsce i na świecie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S86

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prowadzenie obserwacji klimatycznych i zachodzących ciągłych zmian w środowisku naturalnym;
  • prezentacja katastrofalnych skutków zmian klimatycznych w Polsce i na świecie;
  • wymiana doświadczeń- tworzenie warsztatu pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy w obszarze zmian klimatycznych;
  • wpływ zmian klimatycznych na społeczeństwa, uświadomienie skutków katastrof
    zmian klimatu w Polsce i na świecie;
  • rozwijanie umiejętności brania odpowiedzialności społeczeństw za zmiany zachodzące
    w klimacie w Polsce i na świcie,