Pomiar dydaktyczny

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S92

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • Co to jest pomiar dydaktyczny?
  • rola oceny;
  • taksonomia celów;
  • typologia testów pisemnych sporządzona w Polsce.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie na czym polega i co to jest pomiar dydaktyczny;
  • poznanie roli oceny dla ucznia, rodzica i nauczyciela;
  • przypomnienie taksonomii celów wg. B. Niemierko;
  • poznanie typów testów pisemnych w Polsce.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl