Assessment Center / Development Center jako narzędzia do planowania działań personalnych w placówce oświatowej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S91

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • Odróżnienie pojęć assessment/development center;
 • Historia ośrodków oceny;
 • Różnice pomiędzy AC i DC;
 • Narzędzia stosowane podczas sesji AC/DC;
 • Etapy konstrukcji Assessment Center;
 • Zalety i wady assessment center.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • budowaniu ścieżki kariery;
 • opracowywaniu indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju;
 • wyszukiwaniu menedżerów o dużym potencjale;
 • przesunięciach w strukturze organizacyjnej;
 • planowaniu zasobów ludzkich;
 • ocenie okresowej.