Analiza ilościowa i jakościowa egzaminów zewnętrznych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Maksymalna liczba osób: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • różnice między analizą ilościową i jakościową egzaminu zewnętrznego;
  • analiza ilościowa egzaminu zewnętrznego;
  • analiza jakościowa egzaminu zewnętrznego;
  • wnioski do wykorzystania w procesie kształcenia wynikające z analizy ilościowej i jakościowej egzaminu zewnętrznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie zasad dokonywania analizy ilościowej i jakościowej egzaminu zewnętrznego;
  • poznanie korzyści płynących z dokonania właściwej analizy ilościowej i jakościowej
    egzaminu zewnętrznego;
  • przykładowy raport po egzaminie zewnętrznym.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl