Aktywne metody pracy na lekcjach matematyki w dobie nauczania zdalnego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S89

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie programu GeoGebra;
  • jamboard, interaktywna tablica;
  • platforma https://pl.khanacademy.org/;
  • platforma https://epodreczniki.pl/;
  • Platforma https://learningapps.org/.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie narzędzi umożliwiających skuteczne nauczanie matematyki;
  • poznanie programu nauczania matematyki w oparciu o program GeoGebra;
  • poznanie przykładowych scenariuszy lekcji do prowadzenie lekcji z funkcji;