Organizacja pracy szkoły przyjaznej uczniowi z chorobą przewlekłą

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S76

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji pracy szkoły, edukacji i opieki nad uczniami
  z chorobami przewlekłymi;
 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi
  oraz działań szkoły w zakresie zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania;
 • dobrostan kadry jako element znaczący w budowaniu relacji z uczniem z chorobą przewlekłą;
 • wsparcie społeczne i funkcjonowanie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole i poza nią.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o podstawowe przepisy i aspekty prawne
  i praktyczne dotyczące funkcjonowania ucznia z chorobą przewlekłą;
 • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej;
 • wymiana dobrych praktyk.