Zdalnie – fajnie – bo jest kolorowo i zagadkowo, matematycznie
i ekologicznie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S57

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób nowatorski;
 • przedstawienie materiałów doskonalących myślenie i rozwijających umiejętności matematyczne;
 • prezentacja scenariuszy lekcji, projektów edukacyjnych, w których występują zagadki, gry, zabawy
  i łamigłówki oparte na zainteresowaniach i hobby uczniów w korelacji międzyprzedmiotowej;
 • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń;
 • przedstawienie materiałów potrzebnych w pracy zdalnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania;
 • przedstawienie tematyki i metod korelacji między przedmiotami;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o programy edukacyjne ułatwiające pracę zdalna
  oraz jej uatrakcyjnianie;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o gotowe scenariusze lekcji, projekty edukacyjne,
  w których występują zagadki, gry, zabawy i łamigłówki oparte na zainteresowaniach i hobby uczniów
  w korelacji międzyprzedmiotowej;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.