Wykorzystanie platform edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S84

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja najważniejszych funkcji jednej z platform edukacyjnych (TEAMS), możliwych
  do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego;
 • zapoznanie z możliwościami aplikacji OneNote oraz sposobami ich wykorzystania
  na zajęciach z języka angielskiego;
 • tworzenie dokumentów, ankiet, testów, notatek, prac domowych, prowadzenie
  komunikacji z uczniami, udostępnianie plików dźwiękowych oraz filmów na platformie TEAMS;
 • prezentacja materiałów szkoleniowych dotyczących doskonalenia pracy na platformie TEAMS
  dostępnych w Internecie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy teoretycznej na temat działania ogólnie dostępnych platform edukacyjnych
  pod kątem nauczania języka angielskiego;
 • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w tworzeniu lekcji, dokumentów, testów itp. w oparciu
  o możliwości platformy TEAMS;
 • uporządkowanie wiedzy na temat materiałów, które można znaleźć w Internecie, a następnie wykorzystać
  w nauczaniu języka angielskiego w szkole i na zajęciach zdalnych.