Praca w grupach w oparciu o pakiet Office 365

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S83

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie możliwości wykorzystania kanałów Teams do pracy zespołowej;
  • wprowadzenie do pracy w pokojach Teams;
  • udostępnianie treści podczas pracy w grupach;
  • dobre praktyki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • szersze poznanie możliwości i nowości aplikacji Teams;
  • zdobycie umiejętności pracy w grupach z wykorzystaniem narzędzi Teams;
  • wprowadzenie do pracy w e-projektach.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl