Jak rozwijać kreatywność u dzieci w przedszkolu?
Realizacja kompetencji kluczowych w codziennej pracy z grupą.

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 70.00 zł

Termin realizacji: zmiana terminu realizacji
Termin zostanie podany po uzbieraniu odpowiedniej ilości uczestników.
Godzina realizacji: 17:00
Miesce realizacji: online

Numer formy: S74

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Kreatywność jako kompetencja kluczowa w nauczaniu przedszkolu”;
 • przedstawienie pojęć: twórczość i kreatywność – potoczne i naukowe rozumienie terminów;
 • tworzenie zadań do ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie u dzieci;
 • stymulowanie dzieci do kreatywności i aktywności w zakresie słownym,
  logicznego myślenia, programowania, zabaw muzyczno-ruchowych i prac plastycznych;
 • dowartościowanie emocjonalne dzieci poprzez odkrywanie, kojarzenie i przekształcanie
  świata w ćwiczeniach praktycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie sposobów rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku od 3-6 lat;
 • pogłębienie wiedzy na temat sposobów rozwijania kreatywności u dzieci w przedszkolu
  w toku codziennej pracy, m. in. w pracy metodą projektów;
 • poznanie ćwiczeń, tzw. „codzienna rozgrzewka” do wykorzystania w pracy z dziećmi
  w przedszkolu, celem rozwijania ich kreatywności;
 • rozwinięcie umiejętności organizowania zajęć w przedszkolu, w celu kształcenia
  kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i kreatywności.