„Warto się cieszyć” – działania prewencyjne prozdrowotne
w czasach pandemii/nauki zdalnej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S73

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Warto się cieszyć – działania prewencyjne
  prozdrowotne w czasach pandemii/nauki zdalnej”;
 • uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych;
 • uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem;
 • przedstawienie dwóch sposobów komunikowania się, nazwanych symbolicznie:
  tzw. „językiem szakala” i tzw. „językiem żyrafy” zw. „językiem serca”;
 • przedstawienie korzyści ze stosowania „języka żyrafy” w życiu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zrozumienie wartości stosowania koncepcji porozumiewania się Marshalla B. Rosenberga
  nazwanej „Porozumieniem bez przemocy” w życiu codziennym w przedszkolu/szkole;
 • tworzenie ćwiczeń – dialogów, zamieniając „język szakala” na język żyrafy
  - ćw. „Wrzuć stres do kapelusza”;
 • tworzenie planu dnia i najbliższego tygodnia w oparciu o cele SMART;
 • poznanie sposobów pracy nad sobą, na podstawie dokonanej samooceny w zakresie
  trenowania pożądanych zachowań – ćw. „Skąd czerpię najwięcej sił?”;
 • budowanie systemu wsparcia, pokonywania trudności bez załamywania się – ćw. „Uwierzyć w siebie”.