Nauczanie z pakietem Office 365
a praca w grupach

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S68

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie możliwości wykorzystania kanałów Teams do pracy zespołowej;
  • wprowadzenie do pracy w pokojach Teams;
  • udostępnianie treści podczas pracy w grupach;
  • dobre praktyki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • szersze poznanie możliwości i nowości aplikacji Teams;
  • zdobycie umiejętności pracy w grupach z wykorzystaniem narzędzi Teams;
  • wprowadzenie do pracy w e-projektach.