Rola edukacji regionalnej w nauczaniu geografii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S61

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zaprezentowanie materiałów regionalnych historii Piotrkowa i jego okolic- małej Ojczyzny;
  • prezentacja różnych form wykorzystania materiałów wiedzy o regionie w procesie uczenia się;
  • tworzenie kart pracy pomocy edukacyjnych do pracy z uczniami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat historii regionu Piotrkowa i okolic;
  • umiejętność wykorzystania wiedzy o regionie w oparciu o zainteresowania historyczno-geograficzne;
  • stworzenie materiałów dydaktycznych do zastosowania na lekcjach geografii.