Metody aktywizujące uczniów na lekcjach geografii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S62

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie różnych metod aktywizujących pracę uczniów na lekcjach geografii;
  • tworzenie materiałów dydaktycznych do aktywnej edukacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody aktywizujące
    wzmacniające u ucznia chęć uczenia się;
  • pogłębienie wiedzy na temat metod aktywizujących;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli geografii.