Zadania na dowodzenie na maturze
według nowej podstawy programowej z matematyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S66

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rodzaje zadań w podręcznikach i na egzaminie maturalnym według nowej podstawy programowej;
  • dowodzenie zadań geometrycznych, arytmetycznych i algebraicznych;
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia – przykłady zadań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • podnoszenie kompetencji nauczycieli;
  • poznanie narzędzi służących rozwiązywaniu dowodów geometrycznych;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do sprawdzianu ósmoklasisty;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki.