Państwo a gospodarka rynkowa

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S60

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie roli państwa w gospodarce rynkowej;
 • omówienie znaczenia podatków jako podstawowego źródła finansowania wydatków państwa;
 • analiza budżetu państwa;
 • wykazanie znaczenia przepływu dóbr, usług i płatności pomiędzy podmiotami gospodarki
  rynkowej;
 • prezentacja ćwiczeń dotyczących budżetu, podatków i roli państwa w gospodarce rynkowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • uporządkowanie wiedzy dotyczącej roli państwa w gospodarce rynkowej;
 • rozwijanie umiejętności krytycznej oceny przedstawianych danych;
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy w nowe materiały dotyczące budżetu państwa, podatków;
 • kształcenie umiejętności ekonomicznego myślenia.